پایگاه اطلاع رسانی پرستاران استان
آموزشی-اطلاع رسانی وخبري به پرستاران -مددجویان وبیماران ومخاطبين 

 

قابل توجه کادر پرستاری شاغل در                       دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

 

 

 

 

 


ضمن گرامیداشت میلاد با سعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار ، اداره پرستاری ، دفتر تعالی خدمات بالینی و اداره ارزشیابی و اعتبار بخشی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اقدام به برگزاری مسابقۀ علمی فرهنگی نموده است . خواهشمند است پس از پاسخ به سوالات و درج مشخصات فردی بر روی پاسخنامه حداکثر تا تاریخ 20/12/90 ، پاسخنامه به ایمیل darman4mb@gmail.com ارسال و به قید قرعه جایزه دریافت نمائید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد معاونت درمان اداره پرستاری

مسابقه حاکمیت بالینی ویژه میلاد با سعادت حضرت زینب (س) و روز پرستاری

بهمن – اسفند ماه سال 1390

 

 

 

 

 

 

 


   

  1- کدامیک از مدل های ارتقاء کیفیت با سیستم بهداشت و درمان تطابق بیشتری دارد ؟

الف) ISO                         ب) CLINICAL GAVERNANCE                      ج) TQM                        د) EFQM                                                   

2- کدام یک از مشخصات زیر با حاکمیت بالینی تطابق ندارد  ؟

الف) پوشش نیازهای نوین سیستم سلامت                                       ب) انعطاف پذیری

ج) حاکمیت بالینی شکل جدیدی از مدیریت است                            د) قابلیت پیاده سازی با حداقل حمایت بیرونی

3- کدام دسته از کارکنان بیمارستان در ارتباط با برنامه حاکمیت بالینی نمی باشند ؟

الف) کادر درمانی                                                                                  ب) کادر پاراکلینیک

ج) کادر پشتیبانی                                                                               د) هیچ کدام

4- کدام مورد در خصوص علت خطاها صحیح است ؟

الف) بیش از 50% خطا ها علت فردی و کمتر از 50% علت سیستمیک دارد                                           

ب) بیش از 90% خطا ها علت فردی و کمتر از 10% علت سیستمیک دارد                                                           

ج) بیش از 90% خطا ها علت سیستمیک و کمتر از 10% علت فردی دارد        

د) بیش از 50% خطا ها علت سیستمیک و کمتر از 50% علت فردی دارد                                                           

5- استفاده از گاید لاینها و دستورالعملهای استاندارد  در ارائه خدمات درمانی به کدام محور حاکمیت بالینی بر می گردد ؟

الف) مدیریت خطر                                                                            ب) ممیزی بالینی

ج) اثر بخشی بالینی                                                                         د) استفاده از اطلاعات

6- هر بیمار با چند مشخصه باید شناسایی شود و کدام یک از موارد زیر نمی تواند جزء آیتم های شناسایی بیماران باشد؟ 

الف) حداقل 3- نام بیمار                                                                 ب) حداقل 2 -  شماره شناسنامه

ج) حداقل 1 شماره اتاق                                                                    د) حداقل 2 شماره تخت 

7- کدام یک جزء شاخصهای کشوری ایمنی بیمار نمی باشد ؟

الف) عوارض بیهوشی                                                                         ب) ترومبوزورید عمقی به هر علت

ج) عفونت بیمارستانی                                                                        د) خونریزی بعد از عمل جراحی 

8- کدامیک جزء محورهای حاکمیت بالینی نتی باشد ؟

الف) مشارکت بیمار و جامعه                                                               ب) دسترسی به اطلاعات 

ج) مدیریت کارکنان                                                                            د) آموزش

9- در کداميک از موارد زیر در صورت بروز رضایت شخصی برای ترخیص بایستی مراجع قانونی را در جریان گذاشت ؟

الف) کودکی که نیاز به درمان دارد ولی والدین تمایل به خارج کردن کودک دارند و ازدادن رضایت امتناع می ورزند                                                   

      ب) اختلاف در بین همراهان بیمار از جهت ارائه یا عدم ارائه درمان 

ج) مشاهده موارد حاکی از نزاع ، مواد مخدر و .....                        

  د) همه موارد 

10- در تعیین ویژگی های شغلی کدام یک از موارد زیر مدنظر قرار می گیرد ؟

الف) تحصیلات                                                                                ب) نگرش ، تعهد ، اخلاقیات و توانایی های شخصی 

ج) مهارت و تجربه                                                                            د) همه موارد


 

بسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد معاونت درمان اداره پرستاری

مسابقه اعتبار بخشی ویژه میلاد با سعادت حضرت زینب (س) و روز پرستاری

بهمن – اسفند ماه سال 1390

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1-   اعتبار بخشی به معنی :

الف – ارزیابی سیستماتیک مراکز ارائه خدمات سلامت

ب- تشریح کیفیت خدمات بهداشتی ، درمانی

ج- ارزیابی سیستماتیک مراکز ارائه خدمات سلامت با استانداردهای مشخص است .

2-   کیفیت عبارت است از :

الف – مطابقت یک محصول یا خدمت با الزامات از پیش تعیین شده 

ب- سطحی از خدمات بهداشتی ارائه شده به افراد و جوامع که احتمال نتایج بهداشتی مطلوب را افزایش داده و مطابق دانش حرفه ای روز باشد .

ج- الف و ب

3-  ویژگی های استانداردهای اعتبار بخشی  :

الف- استانداردها باید قابل فهم و توانائی اندازه گیری فرآیندها را داشته باشند .

ب- استانداردها دارای محتوای محدود باشند .

ج- استانداردها نباید یک هدف مشخص را دنبال نماید .

 4- در بخش روانپزشکی خط مشی ها و روش ها حداقل شامل موارد ذیل هستند  :

الف- جدا سازی کامل بیمار ، کنترل عبور و مرور ملاقات کنندگان ، توجیه بیماران جدید بخش 

ب- پاسخ دهی موارد بحران – برطرف کردن موانع دسترسی به خدمات مراقبتی – استمرار مراقبت مطلوب از بیماران در انتهای هر نوبت کاری و زمان تحویل نوبت

ج- بر چسب زدن داروها – انهدام داروهای مصرف نشده و یا اضافی – گندزدایی سریع منطقه دارای احتمال آلودگی 

5   - تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان بایستی  :

الف- 3 تا 5 ساله باشد.                    ب- 1 تا 3 ساله باشد.                           ج- 2 تا 4 ساله باشد.

6- در ثبت مستندات در پرونده بیمار حداقل موارد زیر رعایت گردد  :

الف- تمام اطلاعات با خودکار نوشته می شوند .   

ب- در مستندات و گزارش های مربوط به بیماران می توان از وسیله اصلاح کننده مانند لاک غلط گیر استفاده نمود .

ج- فضاهای خالی بین و پایان نوشته ها و امضای انتهای آنها وجود داشته باشد .

7-      پذیرش در اتاق عمل وارزیابی بیمار  :

الف- اولین ارزیابی پزشکی بیمار قبل از عمل جراحی ، توسط متخصصین بیهوشی انجام و ثبت می شود .

ب- اولین ارزیابی پزشکی بیمار قبل از عمل جراحی توسط جراح انجام و ثبت می شود . 

ج- اولین ارزیابی پزشکی بیمار قبل از عمل جراحی توسط تکنسین اطاق عمل انجام و ثبت می شود .

8-   مدیر پرستاری برای اطمینان از مطابقت عملکرد کادر پرستاری با استانداردهای پرستاری بررسی های لازم را حداقل در موارد ذیل انجام خواهد داد .

الف- اطمینان از ثبت صحیح ارزیابی ها و تشخیص های پرستاری

ب- بررسی تفاوت بین برنامه های مراقبتی ثبت شده با مراقبت های انجام شده  

ج- هر دو مورد

9-   علائم تصویری خروج اضطراری در هر بخش مربوط به .............. می باشد   :

الف- واحد تاسیسات      ب- واحد آتش نشانی      ج – واحد بهداشت حرفه ای

10-   استریل کردن فوری ( flash) یعنی :

الف- استریل کردن اقلام حساس به حرارت  

ب- بازبینی و بررسی مجدد کلیۀ اقلام در صورت بروز هر اختلالی در استریل سازی

ج- استریل کردن یک وسیله منحصر به فرد که مثلاً در هنگام عمل جراحی از دست جراح می افتد و امکان جایگزینی آن با وسیله دیگر وجود ندارد.


 

بسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد معاونت درمان اداره پرستاری

مسابقه زینب (س) شناسی ویژه میلاد با سعادت حضرت زینب (س) و روز پرستاری

بهمن – اسفند ماه سال 1390

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1-  حضرت زینب (س) چندمین فرزند مهد ولایت است؟

الف)اولین                     ب) دومین                 ج) سومین                    د) چهارمین  

 

 

2 ـ معنای لغوی زینب چیست؟ 

الف) زینت رسول خدا                      ب) زینت پدر              ج)زینت مادر                      د) درّ ولایت

 

3- حضرت زینب (س) چند سال از تابش نور وجود مبارک پیامبر (ص) بهره گرفت ؟ 

الف) 2 سال                  ب) 3 سال                         ج) 4 سال                    د) 5 سال                            

 

 

4- این سخن از کیست ؟« خطابه ای که حضرت زینب (س) در مجلس یزید خوانده است از خطابه های بی نظیر دنیاست .  

الف)شهید مرتضی مطهری               ب)مقام معظم رهبری                ج) امام خمینی (ره)        د) شیخ عباس قمی                                                        

 

5-  مضمون « الحمدالله شما دانای بدون آموزگار و فهمیده بدون فهماننده » سخن کدام امام معصوم (ع) در مورد حضرت زینب کبری (س) می باشد؟

الف)امام علی (ع)            ب) امام حسن (ع)             ج) امام حسین (ع)                       د) امام سجاد (ع) 

 

 

6- محل تولد حضرت زینب کبری (س) کجا بوده است ؟

الف) مکه مکرمه               ب) مدینه منوره                         ج) کوفه                         د) نجف اشرف

 

 

7- مشهورترین لقب حضرت زینب کبری (س) کدام است ؟

الف ) عارفه بنی هاشم        ب) صدیقه الصغری                        ج) عقیله بنی هاشم               د) عصمتة الصغری

 

8- نام زینب (س) را چه کسی انتخاب نمود؟

الف) خداوند متعال              ب) رسول گرامی اسلام (ص)                    ج) امام علی (ع)                د)حضرت زهرا (س)

 

9- نام فرزندان حضرت زینب کبری (س) که در رکاب امام حسین (ع) به شهادت رسیدند چه بود؟

الف) عون و جعفر                                    ب) عون و محمد

ج) محمد و جعفر                                      د) علی و محمد

10- جمله ای زیبا دربارۀ پیوند ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار :

پاسخنامه سوالات مسابقه ( زینب (س) شناسی اعتبار بخشی حاکمیت بالینی )

پاسخنامه مسابقۀ زینب (س) شناسی

ویژه میلاد با سعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار

نام و نام خانوادگی :                                             سمت :    

محل خدمت :

سوال

پاسخ

الف

ب

ج

د

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10    

پاسخنامه مسابقۀ حاکمیت بالینی

ویژه میلاد با سعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار

نام و نام خانوادگی :                                             سمت :    

محل خدمت :

سوال

پاسخ

الف

ب

ج

د

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخنامه مسابقۀ اعتبار بخشی

ویژه میلاد با سعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار

نام و نام خانوادگی :                                             سمت :    

محل خدمت :

سوال

پاسخ

الف

ب

ج

د

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ شنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۰ ] [ 14:6 ] [ عباس بحرینی بروجنی-سید جلیل حسینی ایرانی ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

شما از پایگاه اطلاع رسانی پرستاران استان بازدید مینمایید.منتظر نظرات ارزشمندتان هستیم.ايميل:darman4mb@gmail.com
امکانات وب

HADIS" name="I1" src="http://vadesadegh.ir/abzar/hadis/hadis.php" height="268" width="158" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" align="middle">